XIII. BÜTÇELEME ÇALIŞMALARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15. Maddesi uyarınca Merkezi yönetim bütçe kanununda; yılın ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri yer alır. Buna göre 2007 yılında gerçekleşen ve gelecek 3 yıl için öngörülen bütçe rakamları tabloda verilmiştir. Ancak, bütçenin stratejik plan doğrultusunda dağılımı daha sonra belirlenecektir.

  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI(YTL)
KODU AÇIKLAMA 2007 2008 2009 2010
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 7.508.730 9.791.000 10.294.233 10.899.921
02 SAVUNMA HİZMETLERİ 68.600 36.000 38.437 41.038
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.308.500 1.699.000 1.821.845 1.953.597
07 SAĞLIK HİZMETLERİ 15.722.900 15.941.000 17.034.649 18.206.169
08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 1.119.000 1.114.000 1.164.601 1.217.654
09 EĞİTİM HİZMETLERİ 88.545.270 93.961.000 100.498.235 107.843.621


 

  EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI(YTL)
KODU AÇIKLAMA 2007 2008 2009 2010
01 PERSONEL GİDERLERİ 65.146.000 72.648.000 77.951.000 83.641.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 14.988.000 9.622.000 10.324.000 11.078.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.241.000 22.305.000 23.293.000 24.325.000
05 CARİ TRANSFERLER 980.000 1.028.000 1.070.000 1.113.000
06 SERMAYE GİDERLERİ 15.918.000 16.939.000 18.214.000 20.005.000 

  EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR DAĞILIMI(YTL)
KODU AÇIKLAMA 2007 2008 2009 2010
  GELİRLER 113.534.180 122.542.000 130.852.000 140.162.000
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 15.812.180 15.745.000 16.623.000 17.597.000
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 92.096.000 100.816.000 107.176.240 115.453.850
05 DİĞER GELİRLER 5.622.000 5.977.000 7.048.760 7.107.150
06 SERMAYE GELİRLERİ 4.000 4.000 4.000 4.000