III. STRATEJİK PLANLAMA KURUL VE KOMİSYONLARI

       Erciyes Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan taslak doküman, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

       Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri

       Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR (Rektör)
       Prof.Dr. Murat DOĞAN
       Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
       Prof.Dr. Mustafa ALÇI
       Prof.Dr. Halit CANATAN
       Prof.Dr. Mehmet İNBAŞI
       Prof.Dr. Ramazan ERTÜRK
       Prof.Dr. Nafiz KAHRAMAN
       Prof.Dr. Halit YETİŞİR
       Prof.Dr. Asuman AKDOĞAN
       Sema ASLAN
       Aysen TARCAN ( Öğrenci Konseyi Başkanı )

       Stratejik Planlama Komisyonu Üyeleri

       Prof.Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR        (Rektör)
       Prof.Dr.Hakan POYRAZOĞLU             Tıp Fakültesi
       Prof.Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA       Turizm Fakültesi
       Prof.Dr.Fatih ALTUN                         Mühendislik Fakültesi
       Doç.Dr. Mustafa KOÇER                    İletişim Fakültesi
       Yrd.Doç.Dr. Leyla LEBLEBİCİ KOÇER   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
       Ali İhsan YILDIZ                              Strateji Geliştirme Daire Başkanı
       Dönüş DURAN                                Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

       Kurumsal Özdeğerlendirme Komisyonu Üyeleri
 
       Prof.Dr.Murat DOĞAN
       Prof.Dr.Mustafa ALÇI
       Prof.Dr. Halit CANATAN
       Prof.Dr.Azzem ÖZKAN
       Sema ASLAN
       Ali İhsan YILDIZ
       Doç.Dr. Oktay ÖZKAN
       Mustafa TOPAKTAŞ
       Halil GEZİCİ
       Cengiz Topel ERTAŞ
       Özcan ÖZYURT
       Fidan IŞIK
       Gülnur YAKANR
       Dursun YAŞAR
Rektör Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genel Sekreter
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı V.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Hastaneler Başmüdürü
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Kütüphane ve Dok. Daire Başkanı
Personel Daire Başkanı

2015-2019 Yılı Stratejik Planlama Birim Temsilcileri
 
       Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN
       Yrd. Doç. Dr. Perihan GÜRBÜZ
       Doç. Dr. Özen TOK
       Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKSOY
       Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARAASLAN
       Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK
       Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK
       Yrd.Doç.Dr Leyla LEBLEBİCİ KOÇER
       Prof. Dr. Ahmet KAYACIK
       Doç. Dr. Mustafa KOÇER
       Yrd. Doç. Dr. Semih Halil EMÜR
       Prof. Dr. Fatih ALTUN
       Prof. Dr. Sultan TAŞÇI
       Doç. Dr. Zeki GÖKALP
       Prof. Dr. M. Hakan POYRAZOĞLU
       Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ
       Okt. Ahmet Nedim KİLCİ
       Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ
       Doç. Dr. Abdurrahman AYVAZ
       Prof. Dr. Halit CANATAN
       Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ
       Araş. Gör. Muhammed ÇİFTÇİ
       Yrd. Doç. Dr. Ziya BAHADIR
       Doç. Dr. İlker YILMAZ
       Doç. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU
       Okutman Erdem EKER
       Yrd.Doç.Dr. Atila ERKAL
       Öğr.Gör. Ömer KAYAALTI
       Doç.Dr. Demet ÜNALAN
       Doç.DR. Tuncay ÇELİK
       Yrd.Doç.Dr. Bülent KAYA
       Öğr.Gör. Hüseyin BENLİ
       Yrd.Doç.Dr.Mürsel KARABACAK
      Öğr. Gör. Ahmet ŞENER
       Fidan IŞIK
       Zübeyde ÇELEBİ
       Betül DEMİREZEN
       Gülnur YAKAN
       Bekir YILMAZ
       Remziye AKDENİZ
       Bekir ATICI
       Dönüş DURAN
       Doç Dr. Ahmet GÜNEY
      Oktay Musa KAYIRGA


Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Seyrani Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Adalet M.Y.O.
Develi Hüseyin Şahin M.Y.O.
Halil Bayraktar Sağ. Hizm. M.Y.O.
İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler M.Y.O.
Kayseri M.Y.O.
Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O.
Safiye Çıkrıkçıoğlu M.Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı