IV. KURUMUN TARİHÇESİ

       Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında açılan Kayseri İşletme Fakültesi, Erciyes Üniversitesi’nin nüvesini oluşturmuştur. Kayseri’deki diğer iki yüksek öğretim kurumu olan ve 1965’te kurulan Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesi olarak; 1977’de kurulan Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ni Mühendislik Fakültesi olarak bünyesine alarak 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır.
       Üniversite, adını, şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı’ndan almaktadır. Bugün, Kayseri Merkez Kampüs olmak üzere Kayseri Sümer ve Kayseri Seyrani Kampüsleri’nde faaliyet gösteren Üniversitemiz; toplam 14 fakülte, 5 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 5 bölüm, 12 araştırma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi ile hizmet vermektedir.
       Mevcut bulunan Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerine, 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993 yılında Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1995 yılında Kayseri’de Veteriner Fakültesi, Yozgat’ta İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi, 2002 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılında Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve 2005 yılında ise Develi Seyrani Ziraat Fakültesi eklenmiştir.
       Yüksekokullar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’dur.
       Meslek Yüksekokulları; Kayseri Meslek Yüksekokulu, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Develi Meslek Yüksek Okulu’dur.
       Yozgat’ta bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları 2006 yılında Bozok Üniversitesi; Nevşehir’de bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ise 2007 yılında Nevşehir Üniversitesi adını alarak Üniversitemizden ayrılmıştır.
       Erciyes Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim-öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde halen 1626 öğrenci yüksek lisans, 553 öğrenci doktora eğitimi görmektedir.
       Üniversitede, 2006-2007 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 19 bin öğrenci lisans ve meslek eğitimi almaktadır. Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Toplulukları ile yabancı ülkelerden 294 öğrenci öğrenim görmektedir.
       Üniversitede halen 245 profesör, 129 doçent, 317 yardımcı doçent, 159 öğretim görevlisi, 154 okutman, 49 uzman, 747 araştırma görevlisi ve 2 çeviriciden oluşan 1802 akademik ile 1407 idari olmak üzere toplam 3209 personel görev yapmaktadır.
       Erciyes Üniversitesi; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunarak, çevresiyle bütünleşmiştir.
       Erciyes Üniversitesi’nde alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir kısmı yörenin hayırsever işadamları tarafından yaptırılıp tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversiteye bağışlanmıştır. Böyle bir uygulama ülkemiz için yepyeni bir model oluşturmuştur.
       Erciyes Üniversitesi son yıllarda sağlamış olduğu çok önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet merkezi olma yönünde büyük aşama göstermiştir. Üniversite bu gelişmelerle güven ve ümit vererek toplumda “Bizim Üniversitemiz” imajının doğmasına yol açmıştır.