X. POLİTİKALAR

       Üniversitemizin temel politikaları şunlardır:
              • Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak
              • Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak
              • Erciyes Üniversitelilik bilincini yerleştirmek
              • Personel atama ve yükseltmelerinde, akademik ve idari personel atama ve yükseltilme kriterlerini sürekli geliştirmek
              • Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunması ve ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak
              • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek
              • Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek
              • Yeni yatırımlarda hayırseverlerin desteğini almak