XV. PLANIN REVİZYONU

2006 yılı Mayıs ayında hazırlanan bu plan; Ocak 2008 tarihinde revize edilmiştir.
Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı olağan durumlarda yıllık olarak, olağan dışı durumlarda her zaman revize edilir.