VIII. TEMEL DEĞERLERİMİZ

       • Atatürk İlkeleri
       • Fırsat eşitliği
       • İfade özgürlüğü
       • Hukukun üstünlüğü
       • İnsan hakları
       • Toplumsal değerler
       • Bilimsel etik kurallar
       • Yaratıcı düşünce
       • Sürekli gelişme
       • Yaşam boyu öğrenme
       • Üretilen bilgi ve hizmette kalite
       • Kaliteli çalışma hayatı
       • Katılımcı yönetim anlayışı
       • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
       • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
       • Çevreye duyarlılık
       • Erciyes Üniversitelilik kimliği