IX. VARSAYIMLARI

       Stratejik plan hazırlanırken, bu planın uygulanacağı beş yıllık süreçte;
       1. Üniversitede;
              a. Stratejik planlama sürecinin üniversite yönetiminin desteği ve üniversite paydaşlarının katılımıyla sağlıklı bir şekilde yürütüleceği,
              b. Üniversiteye ayrılan devlet bütçesinin azalmayacağı,
              c. Üniversiteye alınacak öğrenci sayısında önemli bir azalma veya artış olmayacağı,
       2. Türk Milli Eğitim Sisteminde;
              a. Ezbere dayalı eğitim sisteminin değiştirilmesi yolunda çaba gösterileceği,
              b. Eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarının yapılacağı,
       3. Türk Yükseköğretim Sisteminde;
              a. YÖK ve üniversite yapılanmasının ve ilişkilerinin köklü bir değişikliğe uğramayacağı,
              b. Açılması öngörülen on beş yeni devlet üniversitesinin açılacağı,
       4. Türkiye’de;
              a. Siyasi ve ekonomik istikrar ortamının korunacağı,
              b. Bütçeden eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarına ayrılan payın azalmayacağı,
              c. Avrupa Birliğine üyelik sürecinin kesintiye uğramadan devam edeceği,
              d. Komşularımız ve müttefiklerimizle barışçı ilişkilerin süreceği,
       5. Dünyada;
              a. Kültür ve medeniyetler arası işbirliğinin devam edeceği,
              b. Batıda ve diğer ülkelerdeki saygın eğitim-öğretim kurumlarında eğitim görme ve araştırma yapma olanaklarının azalmayacağı, varsayılmıştır.