II. YÖNETİCİ ÖZETİ

       Erciyes Üniversitesi 2009-2013 yılları stratejik planı, Üniversitenin vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal özdeğerlendirme sonuçları yanı sıra, Üniversitenin geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Hazırlanan planın ana başlıkları şunlardır:
Erciyes Üniversitesini tanıtıcı bilgiler: Bu bölümde Üniversitenin tarihçesi ve organizasyon şeması ile Üniversitenin yapılanması verilmiştir.
Üniversitenin; misyon, vizyon, temel değerler, varsayımlar ve politikaları: Bu bölümde; Üniversitenin misyonu ve vizyonu tanımlanmış, temel değerleri verilmiş, varsayım ve politikaları açıklanmıştır.
Kurumsal değerlendirme: Bu bölümde, Erciyes Üniversitesi özdeğerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, Üniversite paydaşları tanımlanmış ve SWOT analizi yapılmıştır.
Stratejiler: Bu bölümde, Üniversitenin 2009-2013 yılları arasında uygulayacağı temel stratejiler açıklanmıştır. Bunlar:
       a. Eğitim-Öğretim Stratejileri
       b. Bilimsel Araştırma Stratejileri
       c. Üniversite-Endüstri İşbirliği Stratejileri
       d. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri
       e. Alt Yapı Geliştirme Stratejileri
       f. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri
       g. Finansman Stratejileri
       h. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri
olmak üzere yedi başlık altında toplanmıştır.
Hedefler: Yukarıda belirtilen stratejilere ulaşabilmek üzere hedefler oluşturulmuştur. Üniversitenin bütünü için belirlenmiş olan bu hedeflerle uyumlu olmak şartıyla, her birim kendisi için ayrı hedefler belirleyebilir.