Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır”