ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversiteler, bir yönüyle eğitim-öğretim faaliyetleri ile toplumun aydınlanmasına katkı sağlarken diğer yönüyle ürettikleri bilim ve teknoloji ile öncelikle ülkemizin nihayetinde de insanlığın kalkınması, refahı ve mutluluğu için çalışan kurumlardır. Bu yönüyle medeniyete katkı sağlaması beklenen en önemli kurumlar olma özelliğini yüzyıllardır sürdürmektedirler.
Cinque Terre      Kamu kurumları için, geçmişinden güç alarak geleceğini yönlendirme gayreti, yönetim anlayışının temel unsurlarından biridir. Geçmiş dönemlerin iyi analiz edilmesi, kurumun yeterince tanınması ve geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin belirlenmesi ise kurum başarısı için son derece önemlidir.
      Bulunduğumuz coğrafyada yükseköğretim, günümüz modern yükseköğretiminin temellerini de oluşturan biçimde 1206 yılında Gevher Nesibe Şifahanesi ile başlamıştır. Adını aldığı yüce Erciyes’in eteklerinde kurulmuş olan üniversitemiz, köklerini 800 yıl öncesine dayandırmış olmasının haklı gururunu yaşamaktadır. Üniversitemiz, yarım asra yakın süredir bu toprakların geleneksel değerleri ile çağımızın evrensel değerlerini bütünleştirmeyi başarmış, sağlam alt yapısı, modern araştırma merkezleri ve nitelikli kadrosu ile ülkemizin en önemli bilim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Erciyes Üniversitesi Kurulduğu günden bu yana çağdaş, laik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir üniversite olarak, ülkemize ve insanlığa hizmet vermekten, katılımcı, özgürlükçü ve sürekli yenilenmeyi amaçlayan bir yönetim anlayışıyla vicdanı ve irfanı hür, milli ve manevi değerlere sahip olan nitelikli insan yetiştirmekten onur duymaktadır.
      Erciyes Üniversitesi, Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, yaşanan gelişim süreçlerini titizlikle analiz eden ve kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir yapıya sahiptir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz, ülkemizin geleceğinin şekillenmesindeki öneminin bilinci ve üstün sorumluluk anlayışıyla birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Dünya üniversiteleri ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, ulusal ve uluslararası alanda hazırlanan projeler ve bu projelerin hayata geçirildiği modern araştırma merkezlerine sahip olmasının yanında, sanayi kuruluşları ile üretilen bilim ve teknolojinin hayata geçirilmesine yönelik güçlendirilmiş bağlara sahiptir. Üniversitemiz bu yönüyle, üniversitelerde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında belirlenecek olan araştırma üniversitelerinden biri olma arzusu ve gayreti içerisindedir.
      Kamu kurumlarında stratejik yönetim modelinin benimsenmesinde mihenk taşı niteliğindeki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde üniversitemiz dördüncü stratejik planını hazırlamıştır. 2006-2010 Stratejik Planı, üniversitemiz için önemli bir başlangıç noktası oluştururken, elinizdeki “Erciyes üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı” Üniversitemiz ’in misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, tüm akademik ve idari birimlerimizin yoğun katılımı ile ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
      Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen üniversitemiz Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonu Üyeleri ile bu süreçte görev alan diğer kurullara, idari ve akademik personele teşekkür ederim.
      Erciyes Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planının amaçlarına ve hedeflerine başarı ile ulaşmasını temenni ederek, üniversitemize hayırlı olması dileklerimle bilgilerinize sunarım.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
REKTÖR