Page 10 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
P. 10

Tablolar Dizini

      Tablo 1    : Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri
      Tablo 2    : Stratejik Planının Değerlendirilmesi ve Öneriler

      Tablo 3    : Mevzuat Analizi

      Tablo 4    : Erciyes Üniversitesi Paydaş Listesi
      Tablo 5    : ERÜ Öğrencilerinin En Çok Memnun Olduğu Alanlar
      Tablo 6    : ERÜ Öğrencilerinin En Az Memnun Olduğu Alanlar

      Tablo 7    : Akademik Personelin En Çok Memnun Olduğu Alanlar

      Tablo 8    : Akademik Personelin En Az Memnun Olduğu Alanlar
      Tablo 9    : İdari Personelin En Çok Memnun Olduğu Alanlar
      Tablo 10    : İdari Personelin En Az Memnun Olduğu Alanlar

      Tablo 11    : Dış Paydaş Değerlendirmeleri

      Tablo 12    : Akademik Personelin Unvanlara Göre 2020 ve 2021 Yıllarındaki Sayıları
      Tablo 13    : İdari ve Diğer Personelin Hizmet Sınıfına Göre
               2020 ve 2021 Yıllarındaki Sayıları

      Tablo 14    : Akademik Personelin Unvanlarına Göre Yaş Gruplarının Dağılımı

      Tablo 15    : İdari ve Diğer Personelin Hizmet Sınıfına Göre Yaş Gruplarının Dağılımı
      Tablo 16    : İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi ve Kurum Kültürü Değerlendirmesine

               Katılan Personelin Kadro Dağılımı
      Tablo 17    : Yapımı Planlanan Projeler

      Tablo 18    : 2017-2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
      Tablo 19    : 2017-2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

      Tablo 20    : Program ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2021 Yılı Bütçesi
      Tablo 21    : 2022-2026 Stratejik Plan Dönemi Tahmini Kaynaklar

      Tablo 22    : Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi
      Tablo 23    : Sektörel Yapı İçin PESTLE Analizi

      Tablo 24    : Kurumsal GZFT (SWOT) Analizi
      Tablo 25    : Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri

      Tablo 26    : Hedef Kartları
      Tablo 27    : Maliyetlendirme Tablosu

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15