Page 8 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
P. 8

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU


       1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ


       2. DURUM ANALİZİ       2.1 Kurumsal Tarihçe.................................................................................................................................... 24
       2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın............................................................................................... 24
          Değerlendirilmesi
          2.2.1 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri..................................................................................................... 24
        2.2.2 Öğretim Kalitesini Artırmak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak...................................... 27
        2.2.3 Değerlendirme ve Öneriler...................................................................................................... 30
        2.2.4 Sonuç............................................................................................................................................... 31
       2.3 Mevzuat Analizi...................................................................................................................................... 31

       2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi.............................................................................................................. 34
       2.5 Paydaş Analizi.......................................................................................................................................... 36
       2.6 Kuruluş İçi Analiz.................................................................................................................................... 43
        2.6.1 İnsan Kaynaklari Analizi............................................................................................................. 43
        2.6.2 Kurum Kültürü ve İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi....................................................... 46
        2.6.3 Üniversite Yaşam Analizi........................................................................................................... 48
        2.6.4 Fiziki Kaynak Analizi ................................................................................................................... 54
        2.6.5 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi..................................................................................... 57

        2.6.6 Mali Kaynak Analizi..................................................................................................................... 59
       2.7 Yükseköğretim Sektörü Analizi......................................................................................................... 61
       2.8 Kurumsal GZFT (SWOT) Analizi......................................................................................................... 70


       3. GELECEĞE BAKIŞ
       3.1 Misyon........................................................................................................................................................ 74
       3.2 Vizyon......................................................................................................................................................... 75
       3.3 Temel Değerler........................................................................................................................................ 76
       3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri..................................................................................... 79
        3.4.1 Eğitim Öğretim Tema Grubu................................................................................................... 79

        3.4.2 ARGE Tema Grubu....................................................................................................................... 83
        3.4.3 Toplumsal Katkı Tema Grubu................................................................................................... 86
        3.4.4 Kurumsal Yönetim Sistemi Tema Grubu.............................................................................. 89
        3.4.5 Sürdürülebilir Üniversite Tema Grubu................................................................................ 92


       4. MALİYETLENDİRME
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13