Page 5 - Erciyesi Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı
P. 5

“Vatanını en çok seven,

                              görevini en iyi yapandır.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10